De Makroon als praktijkvoorbeeld

ProfielfotoKees Trimp December 12, 2018 403 keer bekeken 0 comments

Op 22 november jl. hield Zorgvastgoed.nl haar dertiende Themabijeenkomst. Dit keer waren we te gast in De Makroon bij Syntrus Achmea RE&F en Amstelring.

We werden door Syntrus Achmea en Amstelring gastvrij ontvangen in De Makroon. Dit markante pand is fraai gelegen in de Amsterdamse binnenstad en is sinds 2015 in gebruik als woongebouw voor mensen met een zorgvraag. Naast zelfstandige appartementen exploiteert Amstelring een verpleeghuis op de hele eerste verdieping van het gebouw.

Marco Mosselman van Syntrus Achmea RE&F gaf een toelichting op  het beleggingsbeleid van het fonds. Dit fonds heeft inmiddels een brede portefeuille opgebouwd van zorggebouwen, van gezondheidscentra tot zorgappartementen. Duurzaamheid is inmiddels een leidend begrip, dat ook wordt gedefinieerd in termen van lange termijn huurcontracten en samenwerking tussen huurder en verhuurder. Zo wordt het rendement niet alleen financieel uitgedrukt, maar ook maatschappelijk.

Het beleid werd geïllustreerd aan de hand van diverse projecten, waaronder het recent verworven project Mosea in Maastricht met een huurcontract van 20 jaar (triple-net). Hoe eerder Syntrus Achmea RE&F in het proces kan aanhaken, hoe meer risico’s in het voortraject uitgesloten kunnen worden. Dit is bevorderlijk voor het product en de prijs en beperkt het risicoprofiel.

Ivo de Klei van Amstelring deed uitvoerig verslag van de veranderde visie op zorg en zorgverlening. Dit als gevolg van veel gesprekken in de organisatie en daarbuiten (zoals het Breincollectief). Met als gevolg dat er soms onconventionele keuzes worden gemaakt voor het vastgoed. Ivo betrok de deelnemers actief bij zijn presentaties door stellingen en vragen waar ieder op kon reageren. Dat er op veel punten verschillende inzichten bestaan, bleek uit de reacties van de deelnemers van de Themabijeenkomst.

Ook werd ingegaan op de sterke en zwakke kanten van de Makroon. Sterk is de locatie en de mix aan woningtypen en bewoners. Maar de zorgexploitatie van de extramurale appartementen blijkt nog lastig te zijn. Ook had men achteraf andere keuzes gemaakt voor de algemene ruimten en de reuring binnen het huis.  

Na de presentaties was er gelegenheid voor een uitgebreide rondleiding door het gebouw.

De bijeenkomst was illustratie van (en een pleidooi voor) meer openheid in de sector. Om goede en minder goede ervaringen te delen tussen zorgexploitant en vastgoedpartij en hiervan te leren voor de toekomst.

0  Comments

Stichting Zorgvastgoed.nl  Postjesweg 175  1062 JN Amsterdam  T 020-2101450  E info@zorgvastgoed.nl

Privacy statement