Bijeenkomst: Bouwstenen voor Zorgzame Wijken

Jim Kleijwegt January 22, 2019 440 keer bekeken 0 comments

Wilt u weten hoe het zorglandschap van de toekomst eruitziet? Kom dan naar de bijeenkomst Bouwstenen voor Zorgzame Wijken op woensdag 20 maart in Amersfoort.

Zorgvastgoed kan een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van de wijk. Waar zorginstellingen in het verleden vaak hun eigen voorzieningen hadden, los van welzijn en horeca, vraagt de huidige tijd om meer onderlinge samenhang. Dit leidt tot nieuwe initiatieven en ideeën.

Hart van Vathorst

Zo'n initiatief is Hart van Vathorst in Amersfoort. Hier delen een kindcentrum, een kerk, twee zorginstellingen en een sociale horeca-exploitant een gebouw. De laatste baat de centrale ontmoetingsruimte en diverse zalen uit, maar biedt ook ruimte aan de bewoners van het gebouw en de wijk Vathorst. Dit onder andere met de inzet van leerwerkplekken.

Inspiratie voor de toekomst

Hart van Vathorst en Bouwstenen voor Sociaal nodigen u graag uit om inspiratie op te doen en samen naar het toekomstig zorglandschap te kijken. Hoe is dit project tot stand gekomen, hoe werken de partners samen, wat voegt een ieder toe en hoe werkt het nu echt in de praktijk? Tijdens de bijeenkomst vertellen de hoofdrolspelers over hun ervaring en de uitdagingen die ze nog voor zich zien. Ook gaan we de locatie ervaren.

Bouwstenen voor zorgzame wijken 

Vervolgens kijken we samen met elkaar naar het toekomstige zorglandschap. Welke concepten zien we en wat zijn daarvan de belangrijkste bouwstenen? Hoe komen we daar? Op welke zaken willen we doorontwikkelen? 

Voor wie? 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en professionals bij gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, deelnemers aan het (vernieuwde) Bouwstenen-netwerk Zorgvastgoed en andere geïnteresseerden. 

Datum, tijd en locatie

  • woensdag 20 maart 2019
  • 13.00 - 17.00 uur met aansluitend borrel
  • Hart van Vathorst, Angelinapolder 3, 3825 LX Amersfoort

Aanmelden?

Voor speciaal genodigden en leden van het Bouwstenen netwerk Zorgacommodaties is deelname gratis. Overige geïnteresseerden betalen € 150,- (exclusief BTW). U kunt zich hier aanmelden.

Aansluiten bij Bouwstenen?

Dat kan. Hier treft u meer informatie over het partnership en de netwerken. Als u zich na de bijeenkomst aansluit bij het netwerk Zorgaccommodaties worden de deelnamekosten verrekend.

0  Comments

Stichting Zorgvastgoed.nl  Postjesweg 175  1062 JN Amsterdam  T 020-2101450  E info@zorgvastgoed.nl

Privacy statement