Grenzen binnen de langdurige zorg vervagen

ProfielfotoKees Trimp July 02, 2019 262 keer bekeken 0 comments

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een studie gedaan naar particuliere woonzorg voor ouderen. Interessant, want er is weinig wetenschappelijk onderzoek bekend, terwijl de (maatschappelijke) impact van dit marktsegment groot is.

Ingeburgerde begrippen ‘particuliere’ en ‘reguliere’ woonzorg voor ouderen passen niet goed. De particuliere en de reguliere woonzorg zijn niet duidelijk van elkaar af te bakenen, overlappen elkaar deels en groeien naar elkaar toe. En de angst voor een tweedeling in de ouderenzorg is niet terecht. 

Dit zijn enkele conclusies van een recente studie Wonen met zorg; Verkenning van particuliere woonzorg voor ouderen (Sociaal en Cultureel Planbureau).

0  Comments

Stichting Zorgvastgoed.nl  Postjesweg 175  1062 JN Amsterdam  T 020-2101450  E info@zorgvastgoed.nl

Privacy statement